วิจารณ์ทำไม

รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอดตอน “เซ็นเซอร์ทำไม” เป็นอีกตอนที่ดีมากๆ

ผมเลยอยากจะเขียนสรุปถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์
และเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความคิดของสังคมไทยมากที่สุดในตอนนี้ ในความเชื่อของผม
สิ่งนั้นก็คือ การวิจารณ์

===

“สังคมไทยเราจำเป็นต้อง สนับสนุนการวิจารณ์ให้มากกว่านี้ และหยุดการห้ามวิจารณ์ได้แล้ว” …เพราะอะไร ?

เหตุผลทั้งหมดที่จะมาสนับสนุนความเห็นนี้ ที่จริงตั้งอยู่บนความจริงเพียงประการเดียว
นั้นก็คือ มนุษย์และสังคมที่ดี ต้องแสวงหาการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด

ผมเริ่มด้วยการไล่เหตุผลง่ายๆ
ถ้าเรามุ่งจะสู่การพัฒนา แสดงว่าเรามีศักยภาพที่จะพัฒนาได้
ถ้าเราพัฒนาได้ แสดงว่าเรายังไม่สมบูรณ์แบบ
และนอกจากนั้น ต้องไม่มีใครสมบูรณ์แบบ และไม่มีความรู้ความเชื่อใดๆ ที่ยึดโยงกับธรรมชาติ ที่ถูกต้องแบบที่ไม่เปลี่ยนไม่ได้
มิฉะนั้นคนที่สมบูรณ์แบบนั้นย่อมพัฒนาต่อไปไม่ได้ และมนุษย์เราจะถูกจำกัดจากความรู้ความเชื่อบางอย่างที่ไม่เปลี่ยนไม่ได้

ทีนี้ ความหมายของการพัฒนา ก็คือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ฉะนั้นการพัฒนาจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
นั้นแปลว่า เราจะเป็นมนุษย์และสังคมที่ดีหรือพัฒนาได้ เราต้องมีสองอย่าง
1) วัฒนธรรมที่สนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลง
2) ตรวจสอบป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดี

การวิจารณ์สามารถให้ผลได้ทั้งสองข้อ
เพราะการวิจารณ์สามารถชี้ปัญหาของ ทั้งสิ่งที่มีอยู่เพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป รวมทั้งชี้ปัญหาในวิธีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีอีกด้วย
จริงอยู่ว่าคุณภาพของคำวิจารณ์ย่อมถูกจำกัดคนวิจารณ์ที่ไม่สมบูรณ์แบบ
แต่การวิจารณ์ผู้วิจารณ์อีกทีหนึ่งย่อมทำให้ผู้วิจารณ์พัฒนาตัวเองต่อไป

การเซ็นเซอร์ไม่ใช่สิ่งตรงกันข้ามกับการวิจารณ์ การเซ็นเซอร์เป็นเครื่องถือป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดี และคนที่ต่อต้านก็ควรยอมรับการเซ็นเซอร์ ตราบใดที่ ตัวระบบการเซ็นเซอร์เองสามารถพัฒนาได้ นั้นคือสามารถโดนตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงตามคำวิจารณ์ที่มีคุณภาพ (แต่ระบบการเซ็นเซอร์ของไทยเราเป็นแบบนั้นหรือไม่?)

อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่เรายอมรับไม่ได้ตราบที่เรายังต้องการให้สังคมพัฒนาต่อไป
สิ่งนั้นคือ “การเซ็นเซอร์คำวิจารณ์” ที่มีแต่จะนำไปสู่สังคมที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ความรู้ความเชื่อไม่หยุดกับที่ ศักยภาพมนุษย์จะถูกจำกัดโดยคนที่เซ็นเซอร์ซึ่งก็คือคนที่ไม่สมบูรณ์แบบเช่นกัน

สรุปคือ เงื่อนไขพื้นฐานของคนและสังคมที่ดี คือต้องสนับสนุนให้เกิดการวิจารณ์
เพราะมันทำให้ตัวสังคมและคนในสังคมพัฒนาต่อไปได้ไม่สิ้นสุด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s