การให้ทางเลือก

[post นี้เอามาจากโน๊ตที่จดไว้นานมาก มาอ่านดูแล้วพบว่าใช้กับงานออกแบบ UI ที่ทำอยู่ได้ดีเหมือนกัน]

หลังจากดู TED ล่าสุด [ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่า VDO ไหน] ก็ทำให้ผมตระหนักถึงอีกด้านของคำว่า “ทางเลือก”

การให้คนอื่นเลือกก็เหมือนการผลักไสการตัดสินใจไปให้เค้า
ไม่คิดมองว่าตัวเองเป็นส่วนเดียวกับเค้า
ที่ควรร่วมคิดร่วมตัดสินใจไปด้วยกัน

การเลือกให้มากเกินไป ก็คือการบีบบังคับ
การให้เลือกมากเกินไป ก็คือการทอดทิ้ง

[มีต่อที่ ระดับของทางเลือก]

One thought on “การให้ทางเลือก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s