รางวัลแห่งเวลา

เธอช่วงชิงน้ำตาจากฉันไป สู่ดาว
นาฬิกาที่เคยหยุดหมุน กลับเดิน
พบความสุขสันต์ด้วยกัน
ดังฟ้า มอบดวงดารากอดกายฉัน
ดวงใจที่เคยมืดหม่นกลับพราวแสง

วันเวลาที่ฉันสับสนโดน ปิดตา
มือที่เธอยื่นมาให้คว้า ดั่งน้ำ
รดลงสู่ทรายแล้วกลาย
สู่ฝัน  ที่เป็นรางวัลแห่งเวลา
ดวงตาฉันจึงได้เปิดพบความงาม

ค�ร์ดเพลงรางวัลแห่งเวลา

คอร์ดเพลงรางวัลแห่งเวลา

เพลงนี้เป็นเพลงช้าๆ แต่สั้น
ทำนองเป็นเสียงแบบไทยๆ แต่ว่าคอร์ดปรับๆ มาจาก Jazz Blues ครับ
แต่งหลังจากดู code geass…
ผมชอบเพลงนี้มากเหมือนกันเพราะว่าทำนองฟังง่าย (เหมือนทุกเพลงที่เคยแต่ง 55)
และเนื้อเพลงนั้น ผมตั้งใจแต่งมาก

Advertisements

3 thoughts on “รางวัลแห่งเวลา

  1. Chayanin says:

    ไม่มี MIDI ให้ฟังเหรอครับ หรือว่าเก็บไว้เซอร์ไพรส์?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s