จากกันไป

อีกไม่นาน เครื่องบินลำหนึ่ง จะออกเดินทางไปสู่ที่ ที่แสนไกล
ภายเครื่องบินลำนั้น มีผู้หญิงคนหนึ่ง
เช่นเดียวกับ ความทรงจำ และหัวใจของผม
ที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s