เสา… ที่เรา… ตั้งขึ้นมาเอง…

       ชีวีมีเช่าใช้             สนองจิต
ไร้แก่นพาจิตคิด              เหว่ว้า
ยึดเสามั่วมัวมิด               พอผ่าน เวลา
เสาจึ่งพาบอดบ้า              น่าเศร้ากรรมมนุษย์

       ชาติศาสน์งานชื่ออ้าง      ล้วนเสา
ยึดมั่นด้วยแรงเขลา                เน่าแหน้
มองโลกผ่านกาลเก่า              กระจ่าง ตรรกซึ้ง
แสงจึ่งสาดสว่างแท้               ไป่แพ้ทุกข์ตน

       หลักใจใดเล่าล้วน      เพียงเพื่อ ทรงตัว
สรรพสิ่งจริงอาจเหลือ         ว่างไร้
สำคัญหนึ่งซึ่งเหนือ            ทุกสิ่ง  ความสุข
ลิขิตชีวิตไว้                    ยึดให้พอสนุก

Advertisements

3 thoughts on “เสา… ที่เรา… ตั้งขึ้นมาเอง…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s