ณ se-ed

“…ถึงท่านผู้โดยสารทุกท่าน
เคยเห็นนกแล้ว
อยากบินได้บ้างมั้ย

เคยเห็นปลา
แล้วอยากว่ายน้ำได้บ้างหรือเปล่า

แล้วเคยคิดบ้างมั้ย
ว่านกกับปลาอิจฉาคนแค่ไหน…”

–everybodyeverything–
วิศุทธิ์ พรนิมิตร–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s